DAVET YAZISI

Geriatrik Onkoloji Derneği

Sevgili Meslektaşlarımız,

Geriatrik onkoloji oldukça yeni bir disiplin olmasına karşın, hem toplumsal hem de bilimsel platformlarda giderek artan bir ilgi alanını oluşturmaktadır. Kanser insidansının yaşla birlikte artması, Türkiye’de de yaşlı popülasyonun batı ülkelerindekine benzer şekilde artış eğilimine girmesi önümüzdeki yıllarda onkoloji kliniklerinde yaşlı kanser hastalarının giderek artacağını düşündürmektedir. Günümüzde bile kanser tanısı alan olguların yaklaşık % 60’nın ve kansere bağlı mortalitenin % 70’inin 65 yaş ve üstü olgularda meydana geldiği göz önüne alınırsa; sağlık politika planlayıcıları ile birlikte sağlık çalışanlarının da yaklaşmakta olan bu “silvertsunami” dalgasına hazırlıklı olması fazlasıyla  önem arz etmektedir. 

Yaşlı kanser olgularında cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi uygulamaları onkolojik ve geriatrik prensiplerin birlikte dikkate alınacağı özel bir yaklaşımı gerektirmektedir. Ülkemiz ve dünyadaki geriatrik onkoloji alanındaki bilimsel gelişme ve sorunları tartışmak ve değerlendirmek amacıyla; Geriatrik Onkoloji Derneği olarak 2. Geriatrik Onkoloji Kongresini Adam & Eve Otel Antalya’da 20-23 Ekim 2016 tarihinde düzenlemenin sevinci ve heyecanı içindeyiz. Geriatrik kanserli hasta popülasyonundaki fizyolojik ve farmakolojik farklılıkların değerlendirilmesi başta olmak üzere, tanı ve tedavilerdeki yeniliklerin tartışılacağı toplantıya; ülkemizde bu konuda çalışan değerli bilim insanlarının yanında yurt dışından da alanında öncü konuşmacılar davet edilecektir. Geriatrik onkoloji alanındaki çalışmalarınız bildiri olarak kabul edilebilecektir.

Bu bilimsel şölenin en verimli şekilde gerçekleştirilmesi için siz değerli meslektaşlarımızı ve sağlık çalışanlarımızı “2. Geriatrik Onkoloji Kongresi”ne davet etmekten onur duyuyoruz. 20-23 Ekim 2016 tarihleri arasında Adam & Eve Otel Antalya da kongremizde görüşmek dileğiyle.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Aziz Karaoğlu
Geriatrik Onkoloji Kongresi Başkanı